Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YFTR

126YFTR – Finanční trhy

Anotace
Členění finančního a kapitálového trhu, přehled subjektů působících na tomto trhu, cenné papíry a jejich využití, struktura bankovní soustavy a její produkty, právní základ bankovních operací, rizika.

[1] Jílek, J., Finanční trhy, Grada Publishing, 1997
[2] Dvořák, P., Bankovnictví, skriptum VŠE, 1997
[3] Radová, J., Dvořák, P., Málek, J., Finanční matematika pro každého, Grada Publishing
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -