Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YPOR

126YPOR – Počítačová podpora řízení 2

Anotace
V předmětu se posluchači ropšiřujícím způsobem seznámí s nadstavbou základního tabulkového procesoru MS Excel - Visual Basic for Application. Na základě dříve zpracovaného degradačního modelu stárnutí stavebního objektu se budou aplikovat rozšiřující řídící mechanismy. Jedná se například o zavádění podmíněných řídících zásahů a rizikových vlivů působících na modelovanou strukturu. Závěrečný výstup může mít podobu HTML stránek vyvěšených na katedrovém serveru nebo sestavení výsledné prezentace se zhodnocením dosažených výsledků.

[1] Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
Rozsah: 0 + 2 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -