Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126XTP2

126XTP2 – Tabulkové procesory 2

Anotace
Kurz se zabývá programováním maker v tabulkovém procesoru Excel. Předpokládá se dobrá znalost ovládání základních funkcí programu. Podrobně bude probrán editor VBA, procedury, proměnné a datové typy, řídící struktury, cykly, práce s řetězci, uživatelské dialogy, ladění programu.

[1] Nápověda pro Microsoft Visual Basic
[2] Webové stránky
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 1 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -