Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126XMVV

126XMVV – Metody výběru variant

Anotace
Výběr nejvýhodnější varianty z možných variant pro kvalifikované rozhodování budoucích manažerů. Světově nejuznávanější metodika vícekriteriálního rozhodování.Předmět je zaměřen na získání nezbytného teoretického zázemí a schopnost aplikace vhodných metod při hodnocení a výběru nevýhodnějších z nabídek veřejných i soukromých zakázek, zaměnitelných variant materiálů, konstrukcí, objektů, projektů, technologií, subdodavatelů. K dispozici je potřebné softwarové vybavení a existuje možnost individuálně zaměřit aplikaci podle zaměření studentů a jejich bakalářských a diplomových prací.

[1] Kadlčáková, A.: Ekonomika ve stavebnictví 50, Hodnotový management ČVUT 2002
[2] Kadlčáková, A.: Hodnocení veřejných stavebních zakázek. Polygon Praha 2001
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 1 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -