Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126ZIPN

126ZIPN – Základy inovačního podnikání N

Anotace
Základními pojmy včetně projektování inovačního podnikání, zákonitosti inovačního procesu a úlohu nástrojů, které ho ovlivňují, principy řízení inovací v podniku, inovační proces a investiční proces, aplikace inovačních řádů, inovační produkty a způsob jeho hodnocení, Systém inovačního podnikání a inovační infrastruktura ČR, příklady národních a regionálních inovačních sítí, formy ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, příprava projektu inovačního produktu.


[1] P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[2] P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[3] Technologický profil ČR, CD ROM, verze 13, AIP ČR 2012, 978-80-87305-11-9
[4] Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 2. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
tabulky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.3.2016