Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126PER

126PER – Personalistika

Anotace
1. LIDÉ V ORGANIZACÍCH (význam plánování a řízení lidských zdrojů, personální činnosti a personální útvary, úkoly a cíle personálního managementu) 2. ZÍSKÁVÁNÍ A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ (přijímání a metody výběru zaměstnanců, AC, adaptační programy absolventů, možnosti uplatnění absolventů ve společnostech formou brigád, stáží, trainee programů apod.) 3. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ (strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, možnosti a formy dalšího vzdělávání managementu) 4 . HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (cíle a formy hodnocení, oblasti hodnocení a kritéria, systém personálních rezerv, práce s talenty, hodnocení potenciálu a výkonu zaměstnance) 5. ODMĚŇOVÁNÍ A MZDOVÁ POLITIKA (hodnocení práce, tarify a stupně, mzdové formy, benefity, význam Kolektivní smlouvy) 6. PÉČE O ZAMĚSTNANCE (zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, zákoník práce, fluktuace, propouštění, outplacement, firemní kultura, komunikace)

[1] Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha, Grada 2007
[2] Tureckiová, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha, Grada 2006
[3] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Economia, 2001
Rozsah: 1 + 2 Kreditů: 3 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 2. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
doporučená literatura 27.1.2016
podmínky k zápočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.3.2016