Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126LEGE

126LEGE – Legislation

Anotace
Legal issues connected with construction business,Construction Contract documents and its structure, Bidding and Estimating legal issues, Warranties, Bonds, Claims, Delays and Acceleration, Changes to the Scope of Work,Deficiencies in Contractor Performance, Avoidance of Litigation, Arbitration, Alternate Dispute Resolution,Joint Ventures Legal Solution. Lectured by Assoc.Prof. Aleš Tomek

[1] FIDIC Standard Contract - Red Book, last valid version
[2] Levin, P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE, 1998
[3]S.Bartholomew: Construction Contracting-Business and Legal Principles 2nd Ed.2002
Rozsah: 2 + 0 Kreditů: 3 Zakončení: c
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující