Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126DVP

126DVP – Development

Anotace
Cílem předmětu je rozšíření schopnosti aplikace dříve nabytých vědomostí z inženýrské ekonomie do procesu přípravy a realizace stavebních investic:
Klíčové rozhodovací procesy, posuzování rizik, vícekriteriální hodnocení vazeb mezi užitnou hodnotou a cenou stavebního díla z pohledu investora. Způsoby financování investičních projektů, jejich rozbor a rozhodovací strategie. Role času jako klíčového parametru pro posuzování ekonomické úspěšnosti projektů. Hodnocení ekonomiky provozu stavebního díla – facility management, LCC.
Financování inovací ve stavebnictví a jeho projekce do užitné hodnoty budoucího stavebního díla.
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 2. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání semestrální práce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo pro stažení: 1111 5.10.2017
126PM01_Cviceni_1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo pro stažení: 1111 11.12.2017
126PM01_Cviceni_1_priklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo pro stažení: 1111 11.12.2017
126PM01_Cviceni_2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo pro stažení: 1111 2.11.2017
126PM01_Cviceni_2_priklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo pro stažení: 1111 2.11.2017
126PM01_Cviceni_3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo 1111 11.12.2017
126PM01_NPV_IRR
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo 1111 11.12.2017
Seznam hodnocených sem. prací ke 4.1.2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Heslo: 1111 4.1.2018