Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126TERI

126TERI – Teorie řízení

Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu, jeho základními funkcemi a tendencemi soudobého vývoje této disciplíny. Pochopení základních funkcí managera a zvládnutí manažerských přístupů a metod je podmínkou úspěšného řízení firem. Přednášky prezentují přehled rozhodujících oblastí managementu tj. jeho historický vývoj, manažerské funkce jako rozhodování, plánování, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, podniková kultura a informační systémy v řízení.

[1] Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada, 1999
[2] Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, 2000
[3] Veber, J., Srpová, J.: Podnikání malé a střední firmy, 2005
Rozsah: 2 + 1 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8:10. semestr Návaznost na: -