Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126TMP

126TMP – Techniky a metody PM

Anotace
Význam a uplatnění metod project managementu, členění metod, jejich přehled, charakteristika a počítačová podpora těchto metod. Metody na podporu plánování (síťové grafy, Ganttovy diagramy), na podporu organizování (modelování, simulace, metoda PERT, asociativní mapy). Metody na podporu operativního řízení a na podporu rozhodování (analýza dosažené hodnoty, vícekriteriální rozhodovací analýza, Paretova analýza, Ishikawovy diagramy, rozhodovací stromy). Analýza a řízení rizik (RIPAN, HAZAN, matice rizik (FDA), kontrolní seznamy).
Cíl: Schopnost aplikace poznatků metod a technik PM při řízení projektů spojených s výstavbou.
Rozsah: 0 + 3 Kreditů: 3 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 2. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Metody výběru variant
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.4.2014
Teorie
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2015
Logický rámec - ukázka
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.5.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Belbinuv test role
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Dotaznik_2016
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.2.2016