Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126MMA2

126MMA2 – Management navrhování 2

Anotace
Studijní program: Architektura a stavitelství
Výstavba a stavebnictví. Pojetí stavební dílo a projektu účastníci ve výstavbě, právní normy. Organizace a řízení výstavbového projektu ze strany stavebníka - předinvestiční činnosti, zadávání a realizace stavby. Efekty z užívání stavby. Celkové náklady na pořízení stavby - její financování a ekonomické hodnocení. Zadávání stavebních zakázek. Zásady zpracování nabídek, druhy kalkulace,smlouvy o dílo, závěrečné vyhodnocení. nabídek. Druhy kalkulací cen. Smlouva o dílo. Organizace a řízení realizace stavby ve stavebním podniku. Závěrečné vyhodnocení.
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
propocet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2015
Cas.planovani
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2015
Investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2015
Rozh.vloz.energie
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2015
1. Podnikání a podnik
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2016
2 - 3 Majetek a náklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2016
4 Zmeny pred dokoncenim
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2016
5 Základy marketingu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Výkaz výměr
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2009
Popis prací a dodávek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2009
Stavební deník
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.5.2009
CF projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.3.2015
źádost o stavební povolení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.3.2015
Rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.3.2015
Smlouva o dílo
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2015
Ukazatele průměrné rozpočtové ceny 15.3.2016
Program cvičení 2017
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.2.2017
01 Založení projekční kanceláře
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.3.2017
Instalace Callida
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
Cvičení Callida
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
02 Investorská příprava
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017
Vícekriteriální rozhodování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017