Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126MMA2

126MMA2 – Ekonomika a management

Anotace
Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.

[1] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2] Tománková J., Čápová D., Měšťanová D.: Příprava a řízení staveb, Praha ČVUT, 2008
[3] L.Hačkajlová a kol, Stavební ekonomika a management., Sobotáles, Praha 2006, 8 ISSN 1805-603205-6032
[4] ČKAIT a ČKA
[5] ČKAIT Profesis ISSN 1805-6032
[6] Právní podklady podle obsahu přednášek
[7] Stavba, Stavebnictví a interiér, Stavitel - www stránky
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. Podnikání a podnik 19.4.2018
2_Majetek a náklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.5.2018
4 Zmeny pred dokoncenim
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2016
5 Základy marketingu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2016
Úvod
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
Propočet, VHŘ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
Časový plán, SG
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
Rozhodování, příprava, VV, pol.rozp.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
ZOV, ZS, EIA, čas.sled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
Rozhodování metody, vlož.energie
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
LEED, BOZ, spis.řád, insolvence, BIM
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Výkaz výměr
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2009
Popis prací a dodávek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2009
Stavební deník
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.5.2009
CF projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.3.2015
źádost o stavební povolení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.3.2015
Rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.3.2015
Smlouva o dílo
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2015
Ukazatele průměrné rozpočtové ceny 15.3.2016
01 Založení projekční kanceláře
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.3.2017
Instalace Callida
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
Cvičení Callida
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.4.2017
02 Investorská příprava
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017
Vícekriteriální rozhodování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.4.2017
Faktura tiskopis
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.2.2018
MMA2 program cv ZS 2019 2020
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.9.2019