Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126PJZP

126PJZP – Projekt - Evropské fondy pro život. prostředí

Anotace
Studijní obor: Inženýrství životního prostředí
Rozsah: 1 + 2 Kreditů: 3 Zakončení: kz
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 1. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Ukázka CF - příklad 4.11.2013
Ukázka výpočtu NPV a IRR 4.11.2013
01 Uvodní přednáška 6.10.2015
02 Oeprační program ŽP 6.10.2015
03 Nová Zelená úsporám 6.10.2015
04 Další podůrné programy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.11.2014
05 Od fondů EU k operačním programům 23.11.2015
06 Energetická politika EU část 1 22.11.2015
06 Energetická starategie EU část 2 22.11.2015
STUDIE PROVEDITELNOSTI projektu OP ŽP 1.12.2015
Finanční analýza projektu 1.12.2015
Propočet 1.12.2015
Veřejné zakázky 1.12.2015
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání č. 1 6.10.2015
Zadání č. 2 22.11.2015
Instrukce pro zpracování Studie proveditelnosti 22.11.2015
Pokyny k prezentaci 11.12.2014