Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126STMN

126STMN – Stavební management

Anotace
Přehled vybraných pojmů a souvislosti pro management projektu. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy (Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Správní řád, Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení, Zákon o veřejných zakázkách). Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt výstavbového projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výstavbového projektu a jeho navrhování. Smlouvy v projektu. Řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení projektu z hlediska času zdrojů a nákladů. Změnová řízení.

[1] Prostějovská,Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008.
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3] Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE
[4] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
[5] přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 7. a 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
STMN-program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2017
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.10.2017
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Zákon o územním plánování a stav. řádu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Přednáška 4.10.17 Výstavbový projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.10.2017
Přednáška 9.10.17 Plánování času, ...
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.10.2017
Přednáška 16.10. - investiční projekt + CF inv. pr
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.10.2017
Přednáška 1.11. Dodavatelská příprava, Controlling
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.11.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 Vyhodnocení investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2016
Z1 - Zakládací listina
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2015
Z1 - Propočet nákladů investora
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2015
Dotčené orgány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-územní řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-stavební řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
SG - příklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2016
CF pro vyhodnocení investice - zadání
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.3.2016
CF s financováním - zadání (+ typový příklad úvěr)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2016
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 2 - Výkresy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2016
Zadání 2 - rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 2 - operativní plán
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.4.2017
Zadání 2 - Rekapitulace rozpočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2016
Zadání 2 - rozbory cen (TOV)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 1 - vzor CF
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2017