Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126SPSK

126SPSK – Stavební právo, soutěže a kontrakty

Anotace
Studijní program: Architektura a stavitelství
Základní právní vztahy ve stavebním podnikání, Zákon o územním plánování a stavebním řádu, Správní řád, Zákon o zadávání veřejných zakázek, druhy smluv nejčastěji využívané mezi účastníky výstavby, smlouva o dílo, smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o skladování, smlouva nájemní, smlouva o úvěru

[1] Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[2] Zákon o zadávání veřejných zakázek
[3] Správní řád
[4] Nový občanský zákoník
[5] Zákon o obchodních korporacíchpřísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
[6] Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE
[7] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
Rozsah: 2 + 0 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 7. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.10.2017
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Zákon o územním plánování a stav. řádu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.10.2017
Správní řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
Zákon o zadávání VZ
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.12.2017
test 21.12.2017
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.12.2017