Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126EMPO

126EMPO – Ekonomika podniku

Anotace
Řízení stavební firmy, faktory ovlivňující ekonomiku firmy, cíle podniku, podnikové a vnitropodnikové řízení, nástroje, dokumenty, postupy integrace, ekonomika životního cyklu stavby. Majetková a kapitálová struktura podniku, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, klasifikace nákladů, variabilní a fixní náklady, kalkulace nákladů, rozpočetnictví, objektivní a vnitropodnikové ceny, marketing, věcné a hodnotové plánování, řízení výroby a výrobních činitelů, controlling, ekonomika zásobování, ekonomika investic, finanční řízení, leasing, ekonomické analýzy, audit, soustava norem a ukazatelů, sanace a zánik podniku.

[1] Hájek a kol.:Řízení stavební firmy, ČKAIT, Praha 1999
[2] Synek a kol.:Manažerská ekonomika, Grada publisching, Praha 2001
Rozsah: 2 + 1 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 1. semestr mag. studia Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přehled prednasek a cviceni
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.9.2011
EMPO divizní a projektová organizace 6.12.2014
EMPO schema organizacni 6.12.2014
EMPO case study Skanska a Balfour Beaty
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.12.2014
Návrh_znamky_2014_Opraveno 18.12.2014
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
PEST analyza 26.9.2011
Vysledky_471
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.12.2014
Vysledky_472 8.12.2014
Vysledky_196 8.12.2014