Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YREU

126YREU – Regionální integrace EU

Anotace
Ekonomické dějiny a historické souvislosti vzniku a vývoje ES, makroekonomická analýza úrovně členských zemí a regionální rozdíly, pilíře a organizační struktura EU, vnější prostředí EU - vliv globalizace, rozpočet EU a právo, regionální a strukturální politika EU, daňová harmonizace, hospodářská a měnová unie, jednotný trh EU.

[1] Bukovský, J. – Frková, J.: Integrace ČR do EU. ČVUT v Praze, 2004.
[2] Bukovský, J. - Frková, J.: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. Praha: ČVUT, 2004.
[3] Sieber, P.: Analýza nákladů a přínosů - metodická příručka. MMR 2004.

Další podklady (včetně detailního zadání předmětu) jsou k dispozici na adrese:
http://eko.fsv.cvut.cz/rieu/
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Úvod do problematiky 25.2.2016
Program Nová zelená úsporám 25.2.2016
Od historie přes EU fondy k Operačním programům 3.3.2016
Energetická strategie EU 1. část 17.3.2016
Energetická strategie EU 2. část 17.3.2016
Hospodářská a měnová unie - Eurozóna 24.3.2016
Mezinárodní měnový fond 24.11.2012
Ekonomicke konsekvence vzniku EU 8.4.2014
Legislativa EU ve vztahu k ČR 14.4.2014
Finanční analýza projektu 31.3.2016
Rozpočet EU
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2014
Instituce EU 12.5.2014
Nová Zelená úsporám 16.3.2015
Další podpůrné programy 28.4.2016
Sezónní ukládání energie 14.4.2016
Smart Cities - Chytrá města 28.4.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání cvičení č.1 25.2.2016
Zadání č. 2 17.3.2016
Osnova STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU 31.3.2016
Pokyny k prezentaci projektu 28.4.2016