Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126SSPR

126SSPR – Stavební a smluvní právo

Anotace
Základní právní vztahy ve stavebním podnikání, Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006Sb., Správní řád č. 500/2004 Sb., Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) – č. 139/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., druhy smluv nejčastěji využívané mezi účastníky výstavby, Smlouva o dílo, Smlouva mandátní, Smlouva komisionářská, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, Kupní smlouva, Smlouva o skladování, Smlouva nájemní, Smlouva o sdružení, Smlouva o úvěru, Leasingová smlouva

[1] přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
[2] Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE
[3] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
Rozsah: 2 + 0 Kreditů: 3 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -
Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
test 1 8.4.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2015