Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126BIM1

126BIM1 – BIM – Informační modelování staveb

Anotace
Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti informačního modelování staveb (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebního průmyslu. Studenti budou seznámeni nejen se základními znalostmi v oblasti BIM (na teoretické i praktické úrovni), datovými formáty, systémy typickými pro stavebnictví, ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Podklady k předmětu jsou k dispozic na Moodle ( https://moodle-vyuka.cvut.cz/ ). Přednášky i cvičení budou online prostřednictvím MS Teams v době výuky. Podrobné informace obdrží studenti prostřednictvím emailu.

Povinná literatura:
[1] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2] Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3] Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4] Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5] online: http://www.agentura-cas.cz/node/100
Nezařazeno:
[6] inisterstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
Studijní pomůcky:
[7] BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 1 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 1. a 2. semestr Návaznost na: -