Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126XOCE

126XOCE – Oceňování nemovitostí

Anotace
Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2] Ort, P. : Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3] Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4] Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer
[5] Aktuální znění oceňovací vyhlášky
Rozsah: 2 + 0 Kreditů: 1 Zakončení: z
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující