Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126KANR

126KANR – Kalkulace a nabídky R

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny – orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007
[2] Heralová, R., Novák, J., Nováková, J.: Ceny, náklady, kalkulace, ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02252-8
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
podklad pro přednášku 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
podklad pro přednášku 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2017
podklad pro přednášku 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.3.2017
podklad prednaska 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.3.2017
podklad pro přednášku 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.3.2017
podklad pro přednášku 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro přednášku 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro prednasku 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.5.2017
podklad pro přednášku 15.5.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
instalace eurocalc 20.2.2018