Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126KANR

126KANR – Kalkulace a nabídky R

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, druhy cen, legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Data a podklady pro kalkulaci nákladů - spotřeba času a materiálu, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Řízení nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace (výuka, zkouška) 12.2.2021
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
instalace eurocalc 20.2.2018