Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126KANR

126KANR – Kalkulace a nabídky R

Anotace
Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, druhy cen, legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Data a podklady pro kalkulaci nákladů - spotřeba času a materiálu, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Řízení nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
podklad pro přednášku 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2017
podklad pro přednášku 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2017
podklad pro přednášku 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.3.2017
podklad prednaska 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.3.2017
podklad pro přednášku 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.3.2017
podklad pro přednášku 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro přednášku 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2017
podklad pro prednasku 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.5.2017
podklad pro přednášku 15.5.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
instalace eurocalc 20.2.2018
zad 1a 23.2.2018
zad1b 23.2.2018
kalkulace strojohodin 12.3.2018
individualni kalkulace 13.3.2018
garáž slepý rozpočet 26.3.2018
dokumentace garáž 26.3.2018
import rts 26.3.2018
import kros 26.3.2018
import RD 26.3.2018
nabidkovy rozpocet 26.3.2018
kalkulace pro organizaci výstavby 3.4.2018
výsledky zpt 3.5.2018 3.5.2018