Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YMFL

126YMFL – Management stavební firmy L

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednáška 14.3. (Prost.)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Ogranizace a komunikace 21.3.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Témata rešerší 21.2.2018
Zadánífirmy 19.3.2019