Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126YMFL

126YMFL – Management stavební firmy L

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Progam přednášek a cvičení 21.2.2018
Úvod do managementu 3.5.2018
Stavební podnik 3.5.2018
Strategie udržitelnosti 3.5.2018
Koncepční model strategie stavební firmy 3.5.2018
Business Development – Rozvoj podniku 3.5.2018
PLÁNY A PLÁNOVÁNÍ 3.5.2018
Strategický plán firmy GBO Contracting, Inc 3.5.2018
KONTROLOVÁNÍ 3.5.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Témata rešerší 21.2.2018
Fatima Cordon - company 6.3.2018
Break Even Point - bod zvratu - výpočet 6.3.2018
Organizační struktury 13.3.2018
Druhy plánů 14.3.2018
Mzdy a způsoby odměňování 14.3.2018
Právní formy podnikání v ČR a v zahraničí 14.3.2018
MOTIVACE A STIMULACE PRACOVNÍKŮ 24.4.2018
Metody hodnoceni pracovniků 24.4.2018
Fáze projektu 24.4.2018
Standardy projektového řízení 24.4.2018
Druhy kontrol a postup při kontrolách 24.4.2018
Příklady informačních systémů stavebních podniků 2.5.2018