Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126EKMN

126EKMN – Ekonomika a management

Anotace
BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby.

BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 3. a 4. semestr
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 3. a 4. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Informace k předmětu 10.2.2020
1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2020
1. přednáška - blok 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2020
2. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2020
3. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2020
Pokyny k distanční formě výuky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
4. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
5. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
Přednáška - blok 2 - 4. března
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
Přednáška - blok 2 - 11. března
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
Přednáška - blok 2 - 18. března
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
6. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.3.2020
7. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.4.2020
8. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.4.2020
9. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2020
10. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2020
11. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.4.2020
12. přednáška 29.4.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.2.2020
Zadání 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.2.2020
Podklad k zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Podklad k zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Podklad k zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 11a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 11b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
4. úkol - rozpracované řešení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Zadání: vyberte si vlastní kombinaci zadání pro stavební objekt SO 01. Nesmíte použít hodnoty v ukázkovém příkladě. 11.3.2020
5. úkol - rozpracované řešení - pokyny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
5. úkol - rozpracované řešení - pokyny - obrázek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
6. úkol - rozpracované řešení - pokyny - obrázek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.3.2020
7. úkol - rozpracované řešení - pokyny - obrázek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
31.3.2020
8. úkol - rozpracované řešení - pokyny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2020
9. úkol - rozpracované řešení - pokyny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2020
10. úkol - rozpracované řešení - pokyny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.4.2020
11. úkol - rozpracované řešení - pokyny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.4.2020