Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126EKMN

126EKMN – Ekonomika a management

Anotace
BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby.

BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 3. a 4. semestr
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 3. a 4. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.2.2018
2. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2018
2. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
3. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.3.2018
4. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.3.2018
3. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2018
5. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.3.2018
6. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.3.2018
4. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.3.2018
5. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2018
6. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.4.2018
9. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.4.2018
8. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.4.2018
9. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018
10. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.4.2018
10. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.4.2018
11. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.5.2018
12. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.5.2018
12. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2018
7. přednáška - st
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.5.2018
Přednáška - veřejné příjmy, časové plánování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.5.2018
Přednáška - časové plánování, logistika
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.5.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2018
Zadání 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 4 - cenové ukazatele
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 4 - Honorářový řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 6 - katalogy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 7 - katalogy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 8a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 8b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 8b - katalog rizik
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 11a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2017
Zadání 11b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017