Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126EKMN

126EKMN – Ekonomika a management

Anotace
BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT:
Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006

BLOK 2 - MIKROEKONOMIE A MAKROEKONOMIE:
Vzácnost a volba. Odlišnosti v mikroekonomickém a makroekonomickém pohledu na hospodářské jevy. Fungování tržního mechanismu, poptávka a nabídka, Elasticita poptávky a nabídky. Rozhodování spotřebitele. Peníze v tržní ekonomice. Teorie firmy: produkční funkce, náklady, výdaje, příjmy, výnosy, účetní a ekonomický zisk, podmínky maximalizace zisku firmy v krátkém a dlouhém období. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Trhy výrobních faktorů. Agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha. Výkonnost ekonomiky, inflace, nezaměstnanost. Stát v tržní ekonomice. Fiskální, monetární a vnější hospodářská politika. Externality a veřejné statky. Česká republika v Evropské unii.
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 3. a 4. semestr
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 3. a 4. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2018
Zadání 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 4 - cenové ukazatele
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 4 - Honorářový řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 6 - katalogy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 7 - katalogy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 8a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 8b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Podklad k zadání 8b - katalog rizik
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017
Zadání 11a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2017
Zadání 11b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2017