Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.)

Studijní předměty

Ostatní bakalářské a magisterské obory

Zimní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
1. 126BIM1 BIM – Informační modelování staveb 1 + 1 1 z
3. 126EKMN Ekonomika a management 4 + 2 7 z,zk
7. 126SPSK Stavební právo, soutěže a kontrakty 2 + 0 2 z
7. 126STMN Stavební management 3 + 2 6 z,zk
1. M 126EMPO Ekonomika podniku 2 + 1 4 z,zk
1. M 126MPO Management podniku 2 + 2 5 z,zk
1. M 126MUC1 Manažerské účetnictví 1 2 + 1 3 z
1. M 126PJZP Projekt - Evropské fondy pro život. prostředí 1 + 2 3 kz

Letní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
2. M 126MGTA Management A 2 + 0 3 zk
2. M 126TMP Techniky a metody PM 0 + 3 3 z
2. M 126DVP Development 1 + 1 2 z
2. M 126PER Personalistika 1 + 2 3 z
2. M 126ZIPN Základy inovačního podnikání N 1 + 1 2 z,zk
2. M 126FIRL Finanční řízení a investování L 2 + 2 5 z,zk
2. M 126FRIP Finanční řízení, investování a pojišťování 4 + 0 5 zk
2. M 126DSS Dodavatelské systémy staveb 2 + 1 3 z
2. 126BIM1 BIM – Informační modelování staveb 1 + 1 1 z
4. 126EKMN Ekonomika a management 4 + 2 7 z,zk
4. 126ECM Economics and Management 4 + 2 7 z,zk
6. 126KNL Kalkulace a nabídky L 2 + 2 6 z,zk
8. 126SSPR Stavební a smluvní právo 2 + 0 3 z
8. 126STMN Stavební management 3 + 2 6 z,zk
8. 126MMA2 Ekonomika a management 2 + 2 5 z,zk
8. 126CMAN Construction management 3 + 2 6 z,zk
8. 126KANR Kalkulace a nabídky R 2 + 3 6 z,zk
2. 126TERI Teorie řízení 2 + 1 4 z,zk

Volitelné předměty

Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
L 126ECMA Economics and Management 2 + 2 5 z,zk
L 126ECON Economics 2 + 1 4 c,ex
L 126LEGE Legislation 2 + 0 3 c
L 126MCC Management in Construction Company 2 + 2 5 z,zk
L 126PRM3 Projektový managament 3 2 + 0 2 z
L 126XEXC Excel pro praxi 0 + 2 1 z
L 126XMVV Metody výběru variant 1 + 1 1 z
L 126XOCE Oceňování nemovitostí 2 + 0 1 z
L 126XTP2 Tabulkové procesory 2 1 + 1 1 z
L 126YBIM BIM - Základy informačního modelování 0 + 2 2 z
L 126YBIN BIM - Základy informačního modelování 0 + 2 2 z
L 126YDSS Dodavatelské systémy staveb 1 + 1 2 z
L 126YEMG Energetický management budov 1 + 1 2 z
L 126YFTR Finanční trhy 1 + 1 2 z
L 126YHMG Hodnotový management 1 + 1 2 z
L 126YMAR Marketing 2 + 0 2 z
L 126YMFL Management stavební firmy L 3 + 3 6 z,zk
L 126YMIS Manažerské informační systémy 0 + 2 2 z
L 126YMR Marketing 1 + 1 2 z
L 126YPI Podpora inovací 1 + 1 2 z
L 126YPOR Počítačová podpora řízení 2 0 + 2 2 z
L 126YREU Regionální integrace EU 1 + 1 2 z
L 126YSP Software pro oceňování stavební produkce 0 + 2 2 z
L 126YVFD Veřejné finance a daně 1 + 1 2 z
L 126YVSF Řízení vlastní stavební firmy 1 + 1 2 z
L JOURNC Journal Club 0 + 0 0 JINÉ
L SUSCOS ERASMUS MUNDUS 0 + 0 0 z,zk