Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YCON

126YCON – Construction Contracting

Anotace
Construction contracting is other word for doing business in construction using standard procurement systems and applying given types of standard contracts.This concept is considered a basis for any realized project oriented on success

[1] All materials are to be at cloud page of the course
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.)
N - Stavební management (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující