Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YEMB

126YEMB – Energetický management budov

Anotace
Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov - energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a udržitelným rozvojem budov.

[1] Zákon o hospodaření energií
[2] Vyhláška o energetické náročnosti budov
[3] ČSN EN ISO 50 001
[4] Studijní materiály ingREeS
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
N - Stavební management (Mgr.)
P - Projektový management a inženýring (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující