Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126DPM

126DPM – Diplomová práce

Anotace
V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

[1] Dle zadání
Rozsah: 0 + 24 Kreditů: 30 Zakončení: z
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 3. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 3. semestr
Návaznost na: -