Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YTRZ

126YTRZ – Teorie rozhodování

Anotace
Základní pojmy z teorie rozhodování. Řešení rozhodovacího problému, jednokriteriální a vícekriteriální rozhodování. Stanovení kritérií, stanovení důležitosti (vah) kritérií, hodnocení variant. Výběr optimální varianty a její obhajoba. Rozhodování za jistoty, nejistoty, za rizika.

[1] Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002, ISBN 80-7261-068-6
[2] Heralová,R.: Model hodnocení výběrů variant stavebního díla, ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02309-5
[3] Fotr, J., Dědina, J.: Manažerské rozhodování, Ekopress, 1997, ISBN 80-901991-7-8
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
N - Stavební management (Mgr.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2015
Přednáška 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2015
Přednáška 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.4.2015
Přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.4.2015
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání č. 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Zadání č. 2A
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Zadání č. 2B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Zadání č. 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Zadání č. 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2015
Zadání č. 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.3.2015
Zadání č. 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.3.2015
Zadání č. 7A
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2015
Zadání č. 7B
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2015
Zadání č. 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2015