Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YMIS

126YMIS – Manažerské informanční systémy

Anotace
Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování – Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1] Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005
[2] Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[3] Novotný O., Pour J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2004
Rozsah: 0 + 2 Kreditů: 2 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.)
P - Projektový management a inženýring (Mgr.)
N - Stavební management (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
úvod do MIS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2009
Knowledge Management
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2009
CZ NACE
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2010
Business Intelligence
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2012
MIS a efektivnost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.3.2012
Skripta Manažerské informační systémy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.1.2014
Myslenkove mapy v CI
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.4.2014
Vyber BI systemu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.3.2016
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Porizeni BI 11.3.2014
CASOPIS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2015
zadani kontingence 2016
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2016
Tabulky dat ke kontingenci 28.2.2016
Zadani OLAP kostka 2016
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.3.2016
Zadani webaudit po jmenech 2016
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.4.2016
web audit a zadani 2016
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.4.2016
Zadani CI 2016 27.4.2016
Competitive Intelligence
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2016