Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YBM

126YBM – Bezpečnostní management

Anotace
Studenti budou během kurzu seznámeni s právními předpisy a normami ČR a EU v oblasti ochrany informací a majetku a krizového řízení s povinnostmi a doporučeními, které z těchto dokumentů vyplývají pro organizaci s nejdůležitějšími aspekty ochrany informací v organizaci s nejdůležitějšími aspekty ochrany majetku v organizaci se základy krizového managementu v organizaci se požadavky na ochranu osobních informací v organizaci podle zákona č.101/2000 Sb. s náležitostmi zajištění průmyslové bezpečností v organizaci podle zákona č.412/2005 Sb. s možnými způsoby řízení bezpečnostního managementu v organizaci
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.)
P - Projektový management a inženýring (Mgr.)
N - Stavební management (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující