Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126KAN1

126KAN1 – Kalkulace a nabídky 1

Anotace
ONáklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.
Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

Doporučená literatura:

Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4

Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4

Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, Routledge, 2013, 5th edition ISBN 9781317902928

Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013,Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.


126KN1 - Pro obor N není vyžadována návaznost
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: 126EKMN

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
př. 4: Potřeba pracovních prostředků
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.12.2019
př. 6: Náklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.12.2019
př. 7: Strojohodina
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.12.2019
př. 10: Metody kalkulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
10.12.2019
výsledek testu - předtermín obor N Výsledek předtermínu 17.12.2019 max=100, min=0, minimum pro zkoušku=50, váha 50% 19.12.2019
výsledek testu - předtermín obor E Výsledek předtermínu 17.12.2019 max=100, min=0, minimum pro zkoušku=50, váha 50% 19.12.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
cv. 1: Chronometráž
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.9.2019
cv. 1: Snímek pracovního dne
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.9.2019
cv. 2: Půdorys
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2019
cv. 2: Řez
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.10.2019
cv. 3: Potřeba času a spotřeba materiálu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
cv. 5: Mzdy, kalkulace dělením s indexy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.10.2019
cv. 6: Přirážková kalkulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.10.2019
cv. 7: Kalkulace sazby strojohodiny
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.11.2019
cv. 8: Individuální kalkulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.11.2019
cv. 9: Individuální kalkulace
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.11.2019