Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126KAN1

126KAN1 – Kalkulace a nabídky 1

Anotace
Organizace a normování práce v podniku, spotřeba času – třídění, metody studia práce, časové studie, normování spotřeby práce, normování spotřeby materiálu, normování potřeby strojů, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje, individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu. Kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy. Řízení nákladů – výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

[1] Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006, ISBN
[2] Lhotský, O.: organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-095-5
[3] Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, MONTANEX, 1994, ISBN 80-85780-16-X

126KN1 - Pro obor N není vyžadována návaznost
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 5. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: 126EKMN

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
4Project- student
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.10.2015
předběžný program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
1 - podklad pro přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
2 - podklad pro přednášku - a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.10.2018
2 - podklad pro přednášku - b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.10.2018
3 - podklad pro přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.10.2018
4 - podklad pro přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2018
podklad pro přednášku 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.11.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1A 2. cvičení 18.9.2018
Zadání 1B 2. cvičení 18.9.2018
Zadání 3 5. cvičení 18.9.2018
Zadání 4 6. cvičení 18.9.2018
Zadání 5 7. cvičení 18.9.2018
Zadání 5 podklad 18.9.2018
Zadání 6A 8. cvičení 18.9.2018
Zadání 6B 18.9.2018
Zadání 7A 9. cvičení 18.9.2018
Zadání 7B 18.9.2018
Zadání 8 10. cvičení 18.9.2018
Zadání 9 11. cvičení 18.9.2018
Zadání 2 9.10.2018
Zadání 2 podklad 9.10.2018
zadání 2_podklad a 10.10.2018
zadání 2_podklad b 10.10.2018
zadání 2_podklad c 10.10.2018
zadání_5b 24.10.2018