Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126YIPO

126YIPO – Individuální podnikání

Anotace
Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Vedení lidí. Založení podnikatelského subjektu - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1] Frková,J., Hellmich M., Hromada E. Udržitelný rozvoj malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Fineco, 2010.
[2] Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
[3] Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
[4] Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. ManagementPress 2006.
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.)
N - Stavební management (Mgr.)
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Osnova předmětu a podmínky zápočtu 22.2.2020
Novodobá historie podníkání v ČR 16.2.2020
Hodnocení podnikatelského prostředí 16.2.2020
Procesní řízení a plánování 1.4.2019
Fáze rozvoje firmy, tři role podnikate 16.2.2020
Jak budovat firmu a pracovat se zaměstnanci 25.2.2020
Podnikatelský plán 23.2.2020
Zdroje financování malého podniku 23.2.2020
Živnostenské podnikání 8.3.2020
Registrační formulář na živnost 3.4.2013
Podnikání jako právnická osoba 8.3.2020
Struktura daní v ČR 11.4.2019
Daňová zátěž - srovnání se zeměmi EU 23.4.2019
Daň z příjmu podnikatele 15.4.2019
Praktický příklad výpočtu daní 24.4.2014
Sociální a zdravotní zabezepčení OSVČ 22.4.2019
Princip výběru DPH 30.4.2019
Co je Přidaná hodnota 29.4.2019
Daň z přidané hodnoty 30.4.2019
Stavby pro bydlení a DPH 30.4.2019
Tajemství uspěšných podnikatelů 1.3.2020
Intuitivní marketing 5.3.2020
Zdanění mzdy - příklad 15.4.2019
Cestovní náklady podnikatele 6.5.2019
Silniční daň 6.5.2019
Spotřební daň 6.5.2019
DESATERO podnikatele 6.5.2019
Daňové srovnání podílu na zisku, OSVČ a mzdy 15.4.2019
Výpočet daně ve formuláři 9.5.2018
Ochrana duševního vlastnictví 24.4.2018
Agresivní daňové plánování 6.5.2019
PRŮBĚŽNÁ KONTROLA, PODMÍNKY ZÁPOČTU, ZKOUŠKA 19.2.2020
Lichva Neumerne zkraceni Dobre mravy 9.3.2020
Introvert a podnikani 1.3.2020
Nektere aspekty SoD 9.3.2020
DISTANČNÍ VÝUKA INFO 15.3.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Obsah CV 17.2.2020
Podnikatelska myslenka, Vize, Hodnoty, Jmeno 17.2.2020
Uloha 0 Dopravni sluzby - opakovani 17.2.2020
Uloha 1 Napad, vize, jmeno, logo, zakaznik, produk 17.2.2020
Uloha 2 Dotaznik, cena, vstupní výdaje 24.2.2020
Marže a obchodní přirázka 11.4.2019
Příklad dle zadání 0 - GoFaster 24.2.2020
Výpočet Bodu zvratu 18.2.2019
Obsah vaši ústní prezentace BP 25.3.2019
Okruhy otázek ke ZK 15.5.2018
Priklad k Zadani 0 Taxi
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2019
Příklad CF - student Meloun 11.4.2019
Ukazka prezentace BP studenta 11.4.2019
Ukázka prezentace BP studenta 11.4.2019
Zisk není CF 26.2.2020
Úloha 3 Zpracujte podle Osnovy Byznys plan 13.3.2020