Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126PM2

126PM2 – Projektový management 2

Anotace
Předmět je zaměřen na důležité rozhodovací procesy a řídící procesy v přípravě a realizaci výstavby z pohledu vlastníka stavebního projektu. Cílem je analyzovat volbu dodavatelského systému, výběr metody hodnocení dodavatelů, výběr formy kontraktu a zajištění kvality stavebních prací. Hlavní pozornost je věnována srovnání tradičního způsobu dodávky stavby (Design Bid Build) se současnými alternativními dodavatelskými systémy ( Design Build, Integrated Project Delivery, Multiple Prime Contracts, Construction Management at Risk). Otázky z oblasti zajištění kvality budou vysvětleny v oboru silničních dopravních staveb a pozemního stavitelství. Výuka je doplněna řadou případových studií.

[1] 1/ Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[2] 2/ QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect's guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[3] 3/ Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008
[4] 4/ BARTHOLOMEW, Stuart H. Construction contracting: business and legal principles. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-091055-4.
[5] 5/ KNOWLES, Roger. 150 contractual problems and their solutions. Malden, MA: Blackwell Pub, c2005. ISBN 1-4051-2070-3.
Rozsah: 3 + 1 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: 126PM01

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednášky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.4.2019
1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2019
2. přednáška 28.4.2019
3. přednáška 28.4.2019
4. přednáška 28.4.2019
5. přednáška 28.4.2019
6. přednáška 28.4.2019
7. přednáška 28.4.2019
8. přednáška 28.4.2019
9. přednáška 28.4.2019
10. přednáška 28.4.2019
11. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.5.2019
12. přednáška 12.5.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Případová studie projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.3.2020
Případová studie projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.3.2020
Případová studie projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.3.2020
Případová studie projekt 2.3.2020