Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126PM2

126PM2 – Projektový management 2

Anotace
Předmět je zaměřen na důležité rozhodovací procesy a řídící procesy v přípravě a realizaci výstavby z pohledu vlastníka stavebního projektu. Cílem je analyzovat volbu dodavatelského systému, výběr metody hodnocení dodavatelů, výběr formy kontraktu a zajištění kvality stavebních prací. Hlavní pozornost je věnována srovnání tradičního způsobu dodávky stavby (Design Bid Build) se současnými alternativními dodavatelskými systémy ( Design Build, Integrated Project Delivery, Multiple Prime Contracts, Construction Management at Risk). Otázky z oblasti zajištění kvality budou vysvětleny v oboru silničních dopravních staveb a pozemního stavitelství. Výuka je doplněna řadou případových studií.

[1] 1/ Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[2] 2/ QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect's guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[3] 3/ Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008
[4] 4/ BARTHOLOMEW, Stuart H. Construction contracting: business and legal principles. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-091055-4.
[5] 5/ KNOWLES, Roger. 150 contractual problems and their solutions. Malden, MA: Blackwell Pub, c2005. ISBN 1-4051-2070-3.
Rozsah: 3 + 1 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: 126PM01

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednášky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Členění projektové dokumentace 9.4.2018
Novelizace stavebního zákona 9.4.2018
Změny prováděcí vyhlášky ke SZ 9.4.2018