Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126FAMG

126FAMG – Facility management

Anotace
EU norma ČSN EN 15221 "Facility management" definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor (budovu, stadion, výrobní halu), z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby (služeb) v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov (zaměstnance společností) zajišťovat a s odborníky z praxe si přiblížíme současné vzorové projekty.

Pro obor N se předmět řadí mezi Povinně volitelné předměty

[1] Štrup O.: "Co zařadit mezi podpůrné činnosti", Facility Management news 2/2003
[2] Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: "Facility Management a Public Private Partnership", Professional Publishing, 2007
[3] Vyskočil V., Štrup O.: " Facility Management metoda řízení podpůrných činností", skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007

Pro obor N se jedná o volitelný předmět
Rozsah: 1 + 3 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Informace k předmětu 18.10.2019
Přednáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2020
Přednáška 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2020
Přednáška 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2020
Přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2020
Informace k distanční formě studia 15.3.2020
Prezentace_Buildpass
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.3.2020