Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126PM01

126PM01 – Projektový management 1

Anotace
Výuka je zaměřena na aspekty procesního řízení stavebních projektů. Osnova předmětu je uspořádána na základě obecných principů a postupů projektového managementu podle PMBOK a jejich praktické aplikaci ve stavebnictví. Výuka je doplněna řadou příkladů ze stavební praxe s využitím manuálů řízení významných stavebních společností a jejich projektů.

[1] 1/ A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3rd ed. Newtown square, Pa.: Project Management Institute, c2004. ISBN 1-930699-50-6.
[2] 2/ ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2602-1.
[3] 3/ VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-847-2.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Strategie 12.10.2017
Začlenění projektu do org. struktury
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.10.2017
proces map 12.10.2017
Kritické faktory úspěchu stavební firmy a projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.10.2017
přednášky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.11.2018
přednášky 19.11.2018
přednášky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.11.2018
přednášky 19.11.2018
přednášky 19.11.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Metody a techniky 21.11.2018
Metody výběru variant 21.11.2018
Riziková analýza 21.11.2018
Logický rámec 21.11.2018
Metoda ABC 27.11.2018
Kritický řetězec 26.11.2018
Odevzdavaní P 29.11.2018
Dotazník Vyplněný pošlete na emailovou adresu vaclav.tatyrek@fsv.cvut.cz do 30.9 2019 25.9.2019
Zadání semestrální práce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.11.2019
Případová studie projekt 19.11.2019
Případová studie projekt 19.11.2019
Případová studie projekt 19.11.2019
Případová studie projekt 19.11.2019
Případová studie projekt 19.11.2019