Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126PRRS

126PRRS – Příprava a řízení staveb

Anotace
Veškeré podklady k předmětu 126PRRS jsou na stránce předmětu 126PRS.

Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, metody časového plánování, řízení nákladů, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1] Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů, ČVUT, Praha, 2007
[2] Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující