Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126MSFN

126MSFN – Management stavební firmy N

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
MSFN - úvodní přednáška2016 11.10.2016
Úvod do teorie řízení 11.10.2016
Plány a plánování 11.10.2016
Plánování ve stavební firmě 17.10.2016
Business Development – Rozvoj podniku 17.10.2016
Strategie udržitelnosti 17.10.2016
Strategické a taktické plánování 25.10.2016
ORGANIZOVÁNÍ 7.11.2016
ORGANIZAČNÍ STRUKTURY VELKÝCH ČESKÝCH FIREM 7.11.2016
ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU 28.11.2016
D&B Business Information Report 28.11.2016
D&B Data integration toolkit 28.11.2016
D&B Know Your Client 28.11.2016
D&B Global Reference Solution 28.11.2016
D&B Portfolio Manager 28.11.2016
D&B Trade 28.11.2016
Platební morálka podle Bisnode 28.11.2016
Poskytovaná řešení Bisnode 28.11.2016
ROZHODOVÁNÍ 6.12.2016
Krizové řízení 26.12.2016
Motivace a ovlivňovaní 26.12.2016
Vedení lidí 26.12.2016
Cultural PFI CompassJouracceptrevs 26.12.2016
HR - Lidské zdroje 11.1.2017
Risk Management 11.1.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Into to BIG 11.10.2016
Témata pro samostatnou práci studentů 11.10.2016
Finanční výkazy a podílova analýza 11.10.2016
Finanční analýza - Benchmarking 11.10.2016
Finanční Analyza srovnání všech firem a ohodnocení 11.10.2016
Best in Class - US construction firms 11.10.2016
Jiří Majer - Diplomova prace 19.10.2016
Český stavební trh - hlavní konkurenti na trhu 19.10.2016
Český stavební trh 7.11.2016
Aspekty a oblasti analýzy trhu 8.11.2016
Segmenty českého stavebního trhu 8.11.2016
SWOT analýza 8.11.2016
Analýza konkurence 8.11.2016
Hodnocení firem - úspěšná firma 8.11.2016
Analýza návratnosti investic - akvizic 15.11.2016
VARIANTY PRODEJNÍHO PROCESU FIRMY – KLADY A ZÁPORY 15.11.2016
Due Diligence 15.11.2016
Formy vlastnictví stavebních firem - klady/zápory 22.11.2016
Postakviziční integrace 22.11.2016
Export stavebních prací 1.12.2016
Daňový systém ČR 1.12.2016
Největší stavební realizované projekty ve světě 8.12.2016
Profesní organizace v ČR 8.12.2016
Programy podpory výstavby ze strany EU 8.12.2016
Model výpočtu hodnoty metodou EVA 8.12.2016
Příklad výpočtu hodnoty metodou EVA 8.12.2016
PSG metoda EVA a zavedení WACC 2013 8.12.2016
Metoda EVA 8.12.2016
OHL ŽS - ocenění firmy 8.12.2016
Geosan Group - ocenění firmy 8.12.2016
Subterra - ocenění firmy 8.12.2016
PSJ - ocenění firmy 8.12.2016
Finalizace akvizičního procesu 26.12.2016
Zpětné vyhodnocení akvizice 26.12.2016
Programy podpory výstavby v ČR ze strany čs.orgánů 26.12.2016