Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126MSFN

126MSFN – Management stavební firmy N

Anotace
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
MSFN úvodní - 2017 15.10.2017
Strategie udržitelnosti 15.10.2017
Plánování ve stavební firmě 15.10.2017
Strategické a taktické plánování 24.10.2017
PLÁNY A PLÁNOVÁNÍ 24.10.2017
Business Development – Rozvoj podniku 25.10.2017
Popis transakce prodeje společnosti 21.11.2017
Data Room 21.11.2017
ORGANIZOVÁNÍ 21.11.2017
Finanční výkazy - Podilova analýza 21.11.2017
Finanční analýza - Benchmarking 21.11.2017
Finanční Analyza srovnání všech firem a ohodnocení 21.11.2017
Ocenění stavební firmy 21.11.2017
EVA 21.11.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Into to BIG 11.10.2016
Témata pro samostatnou práci studentů 126MSFN 4.10.2017
Český stavební trh 24.10.2017
Konkurenti na stavebním trhu v ČR 24.10.2017
ANALÝZA KONKURENCE 24.10.2017
Aspekty a oblasti analýzy trhu 24.10.2017
Vlastnická struktura českých stavebních firem 24.10.2017
SWOT ANALÝZA 24.10.2017
SLEEPT užití 25.10.2017
Co znamená úspěšná firma 21.11.2017
Due Diligence 21.11.2017
Zpětné vyhodnocení akvizice 21.11.2017
Analýza návratnosti investic 21.11.2017
Akvizice - zadání 21.11.2017