Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126FIK

126FIK – Financování, investování, kontrakty

Anotace
Aplikace účetních pojmů ve finančním řízení stavební firmy, investiční strategie stavební firmy, metody plánování a hodnocení investic,řízení investic do strojů a zařízení, investiční střediska, role dopravy a mechanizace z hlediska finančních přínosů,základy podnikových financí, finanční výkazy, řízení cashflow, orientace na podmínky finanční rovnováhy stavebních projektů, vliv finančního řízení projektů na celkovou rovnováhu podniku, standardní procedury pro řízení podnikových a projektových financí jako součást vnitropodnikového systému řízení. Základní pojmy smluvních vztahů a dodavatelských systémů.Podrobný výklad FIDIC Red Book,komparace s FIDIC DB a EPC/turn key Silver Book

[1] Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT 2000
[2] Helfert, Erich: Techniques of Financial Analysis, 9th. Edition, McGraw-Hill, 1997
[3] Blaha, Z., Jindřichovská, I.: Jak posoudit fin. zdraví firmy, Management Press 1996
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 8 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 8. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující