Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126KIST

126KIST – Kalkulace inženýrských staveb

Anotace
Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického. Práce s modelem BIM, ekonomická efektivnost dopravních staveb.

Literatura:
1/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.
2/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Vitásek, S. - Strnad, M.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017.
3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000.
4/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.

Pro obor N se jedná o volitelný předmět
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
program přednášek + cvičení 2020 29.2.2020
INFO: distanční výuka 16.3.2020