Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MJKP – Management jakosti a rizika

Anotace
Znalost problematiky v oblasti řízení kvality a rizik v podniku je základním předpokladem pro kariéru budoucího úspěšného manažera. Student získá základní orientaci v problematice systému řízení kvality a managementu rizik, teoretické základy řízení dle ověřených metodik a mezinárodních standardů. Spolupráce s ext. subjektem (SKANSKA a.s.) umožní prohloubení získaných znalostí a jejich ověření v praxi. Úspěšné absolvování předmětu zajistí studentovi potřebné znalosti v případě budoucího uplatnění na postu asistenta manažera kvality resp. asistenta projektového manažera ve středně velkém podniku.

[1] NENADÁL a kol.; Moderní systémy řízení jakosti; Management Press; 2005; ISBN: 80-7261-071-6
[2] ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 9004, ČSN EN ISO 19011
[3] TICHÝ, Milík; Ovládání rizika: analýza a management; C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5
Rozsah: 2 + 1 Kreditů: 4 Zakončení: zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Tahák Lean_SixSigma_jakost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Souhrn všeho důležitého pro problematiku Lean SixSigma, nástroje zlepšování jakosti dle DMAIC 12.10.2017
Tahák TQM
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Souhrn všeho důležitého - pojmosloví a teorie TQM - Total Quality Management Zvyšování jakosti a neustálé zlepšování PDCA 12.10.2017
Podmínky ke splnění předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Podmínky a klasifikace předmětu 17.10.2019