Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126YBM – Bezpečnostní management

Anotace
Znalost problematiky v oblasti bezpečnostního managementu v podniku je jedním ze základních předpokladů pro kariéru budoucího úspěšného manažera. Student získá základní orientaci v problematice bezpečnostního managementu, teoretické základy řízení dle ověřených metodik a mezinárodních standardů.

[1] KEŘKOVSKÝ, Miroslav: Moderní přístupy k řízení výroby, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2001, 115s., ISBN 80-7179-471-6
[2] TICHÝ, Milík: Ovládání rizika - analýza a management. 1.vyd. Praha, C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 978-80-7179-415-5
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 4 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) Návaznost na: -

Vyučující

Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Update k distanční výuce (COVID)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Konzultace a upřesnění jsou možné i telefonicky 16.3.2020