Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PM02 – Projektový management 2

Anotace
Řízení podle projektů – aplikace PM ve stavební firmě. Řízení projektu – aplikace PM ve výstavbovém projektu Role managera projektu. Organizační specifika. Aplikace projektového přístupu k řízení výstavbových projektů: získání záměru, orientace na projektmanagement (PM), verifikace a racionalizace záměru, ověření realizovatelnosti záměru, PM projektování, PM realizace, PM užití výsledků projektem dosažených.

[1] Rosenau, M.D.: Řízení Projektů, Computer Press
[2] Hačkajlová, L.: Přehled o využití projektového řízení ve výstavbě. In: Stavební, autorský a technický dozor investora. Praha: Verlag Dashöfer, 2003
[3] Management projektů spojených s výstavbou, DOS M 15.01. ČKAIT Praha 2001
Rozsah: 2 + 3 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: 126PM01

Vyučující