Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126INZG – Inženýring

Anotace
Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3] Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
[4] Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek,
[5] Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[6] Zákon Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích
[7] Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA
[8] Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB, Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT
[9] www.fidic.org
[10] Předpisy DIN, Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o životním prostředí, Zákon o katastru nemovitostí
[11] Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005, vydal C.H.Beck, Praha 2005
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. a 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. a 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Ekologické zátěže 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Ekologické zátěže 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Opravy balkonů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Kladečské plány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
TDS tunely
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.12.2016
2 INZG multipl.ef,externality LS 2018 (62)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
3č. INZG VZ, EIA,CLAIM,,LEED,MRM LS 2018 (113)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
4č. INZG LEED, BREEAM, MRM LS 2018 (36)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
5č .INZG Prroj.,Trojimp,.,Rizika,,IPRAN,TDS LS 201
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
6č INZG Insolvence.CSR..NKU,audit.SW LS 2018 (90)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
7č INZG Rozhodování,. Vlož. energie (113)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
8č. INZG azbest, koord.BOZP) LS 2018 (24)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
9č. I Pojištění (9 sn.) LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
10č INZG Financ.munici. & nemovit. financ. LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
11č INZG FIDIC LS 2018 (34)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
MPO ČR LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.2.2018
Prezentace 2018 čtvrtek 15.3.2018
Vyhlášky k novele tzv. stavebního zákona
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2018
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Smluvní vztahy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
EIA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Novela stav.zakona 225 2017 Sb.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
vzor pro TDS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Změnový list - samostatný
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - žádost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - oceneni
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - odsouhlaseni
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019