Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126OCNE – Oceňování nemovitostí

Anotace
Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1] Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2] Ort, P. : Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3] Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4] Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer
[5] Aktuální znění oceňovací vyhlášky
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
okruhy otázek ke zkoušce 15.5.2016
informace k předmětu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
předběžný program přednášek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
podklad_přednáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2018
podklad_přednáška 2 a 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2018
podklad_přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2018
podklad_přednáška 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.10.2018
podklad_přednáška 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.11.2018
7 - podklad pro přednášku
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.11.2018
body - předtermín 18.12.2018
Body za semestrální práci - stav ke dni 20.12.2018 body za semestrální práci (tržní a administrativní ocenění 2 nemovitých věcí) mají váhu 30% v celkové klasifikaci zkoušky 2.1.2019
vysledek zkoušky 17.12.2018 3.1.2019
výsledek zkoušky 3.1.2019 3.1.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
osnova seminární práce
Zadejte prosím heslo k předmětu:
27.9.2018
oceňovací předpis
Zadejte prosím heslo k předmětu:
aktuální oceňovací předpis pro stanovení ceny zjištěné (administrativní ocenění) 27.9.2018
body za semestrální práce - finální stav 9.1.2019