Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126FAMA – Facility management

Anotace
EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor (budovu, stadion, výrobní halu), z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby (služeb) v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov (zaměstnance společností) zajišťovat a s odborníky z praxe si přiblížíme současné vzorové projekty.

[1] Štrup O.: „Co zařadit mezi podpůrné činnosti“, Facility Management news 2/2003
[2] Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: „Facility Management a Public Private Partnership“, Professional Publishing, 2007
[3] Vyskočil V., Štrup O.: „Facility Management metoda řízení podpůrných činností“, skripta VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 2007
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 3 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 2. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Přednáška 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.2.2017
Přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.3.2017
Přednáška 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2017
Přednáška 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.3.2017
Přednáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
28.4.2017
Přednáška 3 28.4.2017
Vysledky_ZK_18_5 18.5.2017