Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126DVP – Development

Anotace
Cílem předmětu je rozšíření schopnosti aplikace dříve nabytých vědomostí z inženýrské ekonomie do procesu přípravy a realizace stavebních investic:
Klíčové rozhodovací procesy, posuzování rizik, vícekriteriální hodnocení vazeb mezi užitnou hodnotou a cenou stavebního díla z pohledu investora. Způsoby financování investičních projektů, jejich rozbor a rozhodovací strategie. Role času jako klíčového parametru pro posuzování ekonomické úspěšnosti projektů. Hodnocení ekonomiky provozu stavebního díla – facility management, LCC.
Financování inovací ve stavebnictví a jeho projekce do užitné hodnoty budoucího stavebního díla.
Rozsah: 1 + 1 Kreditů: 2 Zakončení: z
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr Návaznost na: -

Vyučující