Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126FIMA – Finanční management

Anotace
Přednáší: Doc.Ing. Aleš Tomek, CSc - témata vycházejí z lektorovy dlouholeté řídící praxe ve velké stavební firmě. Předmět je orientován na hlubší znalost finančního řízení stavební firmy, a to jak v korporátní úrovni, tak při financování projektů různého druhu. Navazuje na bakalářský předmět FIK. Předpokládá znalost interpretace účetních výkazů a celkovou syntézu poznatků z předmětu účetnictví. Z hlediska základních témat se soustřeďuje na: Finanční strategii firmy. Řízení likvidity stavební firmy - prognóza cashflow jako nástroj jejího řízení. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optímální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách.

[1] Aleš Tomek : Finanční řízení stavební firmy, ČVUT Praha, 1999
[2] W.Palmer et al.:Construction Accounting and Financial Management, McGraw Hill, 1996
[3] Amy Ditmar: Corporate Financial Analysis, McGraw Hill, 2000
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: 126FIK, 126FIRL

Vyučující