Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126FIMA – Finanční management

Anotace
Pokročilý kurz finančního řízení stavební firmy - vazby na projektové finance a systém vnitropodnikového ekonomického řízení (střediska). Podnikové rozpočty jako nástroj realizace strategie firmy. Řízení likvidity stavební firmy - řízení pracovního kapitálu a prognóza cashflow. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optimální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika.Metoda EVA. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách včetně mezinárodních projektů.

Získání zápočtu je podmíněno plněním pravidelných samostatných prací a standardní předepsanou účastí na cvičeních. Složení zkoušky, respektive stupeň hodnocení je výsledkem: dvou až tří testů v průběhu semestru (váha 15% na celk.hodnocení), písemné části zkoušky formou cca třiceti variantních otázek vč. jednoduchých výpočtů (35%) a ústní zkoušky (50%).

[1] Literatura je poskytnuta studentům ke každému tématu
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: -

Vyučující