Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126FIMA – Finanční management

Anotace
Témata vycházejí z teorie i praxe velké stavební firmy. Předmět je orientován na hlubší znalost finančního řízení stavební firmy, a to jak v korporátní úrovni, tak při financování projektů různého druhu. Navazuje na bakalářský předmět FIK. Předpokládá znalost interpretace účetních výkazů a celkovou syntézu poznatků z dané oblasti. Z hlediska základních témat se soustřeďuje na: Finanční strategii firmy. Řízení likvidity stavební firmy - prognóza cashflow jako nástroj jejího řízení. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - řízení ziskovosti podniku, zdroje jeho financování, dividendová politika. Financování stavebních zakázek. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách.

Přednáší:
doc. Aleš Tomek, Csc.
Ing. Radan Tomek, MSc.
Ing. Zdeněk Rameš
Cvičení vede:
Ing. Martin Čásenský, CSc.

Literatura:
[1] Aleš Tomek : Studijní texty pro předměty FIK a FIMA
[2] Sidney M. Levy: Construction Process Planning and Management - An Owner’ s Guide to Successful Project
[3] Schleifer, Sullivan, Murdough: Managing the Profitable Construction Business
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr Návaznost na: 126FIK, 126FIRL

Vyučující