Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PM01 – Projektový management 1

Anotace
Výuka je zaměřena na aspekty procesního řízení stavebních projektů. Osnova předmětu je uspořádána na základě obecných principů a postupů projektového managementu podle PMBOK a jejich praktické aplikaci ve stavebnictví. Výuka je doplněna řadou příkladů ze stavební praxe s využitím manuálů řízení významných stavebních společností a jejich projektů.

[1] 1/ A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3rd ed. Newtown square, Pa.: Project Management Institute, c2004. ISBN 1-930699-50-6.
[2] 2/ ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2602-1.
[3] 3/ VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-847-2.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Projekt, PM, organizace projektu podle PMBOK
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.10.2017
Řízení rozsahu podle PMBOK 12.10.2017
Strategie 12.10.2017
Začlenění projektu do org. struktury
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.10.2017
proces map 12.10.2017
WBS - řízení změn 12.10.2017
Časové plánování projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.10.2017
Kritické faktory úspěchu stavební firmy a projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
29.10.2017
Řízení lidských zdrojů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.11.2017
Řízení kvality
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.11.2017
Řízení komunikace 16.11.2017
Řízení nákupu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.11.2017
Řízení rizik
Zadejte prosím heslo k předmětu:
1.12.2017
Přehled metod pro analýzu rizik 1.12.2017
CF_architektura 28.3.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Test_problemu_managera 18.10.2016
Test_problemu_managera_vyhodnoceni 18.10.2016
Váhy kriterií sk. 103 2.11.2016
Váhy kriterií sk. 102 2.11.2016
Váhy kriterií sk. 101 8.11.2016
Test karierových kotev (potřeb) 6.12.2016
Dotazník_2017 4.10.2017
Přehled výstupů cvičení - rozpracovanost 22.11.2017
Projektový manuál skupiny 22.11.2017