Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126PLCO – Plánování a controlling

Anotace
Náplní předmětu je plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).
Podkladem jsou úspěšné nabídky (zpracované kalkulace nákladů a cen stavebních prací, časové plány jednotlivých staveb a podepsané smlouvy o dílo se zákazníkem).
Cílem cvičení je na konkrétních zadáních reálných projektů řešit časový, personální a nákladový controlling staveb (výrobní plán a kontrola jeho plnění – aktualizace časového plánu, operativní plán vlastních kapacit firmy, včetně potřeb materiálu, analýza rozsahu, cen a nákladů subdodávek, sledování výkonů, průběžná kontrola plánovaných nákladů). Řešení změn (zpracování rozpočtových dodatků staveb), fakturace podle zjišťovacích protokolů s vazbou na smlouvu o dílo.
Rozšíření znalostí o SW Microsoft Project, Maconomy People Planner a Aspe.

Inovace předmětu proběhla v r. 2012 s podporou projektu FRVŠ 945 F5/a.


Literatura:

Kubálek, T., Kubálková, M., Řízení projektů v Microsoft Project, 2010
Volmuth, H. J., Nástroje controllingu od A do Z, Profess Consulting, 2004
Volmuth, H. J., Controlling Nový nástroj řízení, Profess Consulting, 1998
Svozilová, A. Zlepšování podnikových procesů, Grada, 2011
Klee, L., Smluvní vztahy výstavbových projektů, Wolters Kluwer, 2012

Rozsah: 1 + 3 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.9.2017
Plánování projektu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Controlling
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Řízení nákladů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Návod k MS Project
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Náplň cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
25.9.2017
Podmínky zápočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Subdodávky - tabulka
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Potřeby THP ve stavební firmě
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Zadání pro úkol v Maconomy People Planneru 20.2.2017
KROS Slepý rozpočet neupravený
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
KROS Slepý rozpočet upravený
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
KROS Rozpočet úplný
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Callida Slepý rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2017
Změna obkladu Obklad vybraný investorem 3.10.2017
export callida kros 15.11.2017
export rts callida 15.11.2017