Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126KIST – Kalkulace inženýrských staveb

Anotace
Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického. Práce s modelem BIM, ekonomická efektivnost dopravních staveb.

Literatura:
1/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.
2/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Vitásek, S. - Strnad, M.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017.
3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000.
4/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.

Pro obor N se jedná o volitelný předmět
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
program přednášek a cvičení 2018 16.2.2018
Oceňování dopravních staveb+mostní názvosloví 20.3.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Soubor XML - XC4 12.3.2017
program přednášek a cvičení 2018 16.2.2018
TZ_105 komunikace 8.3.2018
105 komunikace_řezy 8.3.2018
Komunikace_rozšíření podkladních vrstev 8.3.2018
TZ_303 propustek 8.3.2018
propustek_situace 8.3.2018
propustek_podélné pohledy 8.3.2018
propustek_vzorový řez 8.3.2018
propustek_charakteristické řezy 8.3.2018
Most_TZ 20.3.2018
most_3613-5 sit-Model 20.3.2018
most_3613-5 stav-Model 20.3.2018
most_3613-5 pud-Model 20.3.2018
most_3513-5 podrez Model 20.3.2018
most_3513-5 pricrez-Model 20.3.2018
most_3513-5 rezyoper-Model 20.3.2018
most_3613-5 pudvyt-Model 20.3.2018
most_3513-5 kridla Model 20.3.2018
Detaily-Model 20.3.2018
Most_prezentace 11.4.2018
Opěrná zeď
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.4.2018
Propustek
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018