Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126KIST – Kalkulace inženýrských staveb

Anotace
Cílem předmětu je rozvoj a prohloubení znalostí v oblasti inženýrských staveb, konkrétně betonových mostů, zejména principy navrhování, technologie provádění, technická specifikace betonových mostů v návaznosti na ČSN 73 6200 – Mosty a terminologie třídění. Z hlediska cenového tvorba položkových rozpočtů za použití software ASPE - Automatizovaný Systém Podnikové Ekonomiky a zpracování propočtových nákladů betonových mostů v předinvestiční fázi výstavbového projektu.

1/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT – Česká technika, 2014.
2/ Schneiderová Heralová, R. – Střelcová, I. – Brožová, L. – Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013
3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice – Hall International (UK) Limited, London, 2000.
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Rozpočtování dopravních staveb 27.2.2017
Propustek 15.3.2017
Rozpočtování v praxi_ing. Ivana Karlová 3.4.2017
program přednášek + cvičení_2017 4.4.2017
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
most část 1 22.2.2017
most část 2 22.2.2017
komunikace 105 22.2.2017
pěší komunikace 107 22.2.2017
opěrná zeď 206 22.2.2017
propustek 303 22.2.2017
rozpočet komunikace+rozšíření podkladních vrstev 8.3.2017
SDZ rozpočet+ukázka listu 8.3.2017
Soubor XML - XC4 12.3.2017
program přednášek + cvičení_2017 4.4.2017
Obecný postup při tvorbě položkového rozpočtu MOST 11.4.2017