Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Projektový management a inženýring (Mgr.)

Studijní předměty

Magisterský obor P - Projektový management a inženýring

Zimní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
3. 126DPM Diplomová práce 0 + 24 30 z
1. 126FIMA Finanční management 3 + 2 5 z,zk
1. 126INZG Inženýring 2 + 2 5 z,zk
1. 126MJKP Management jakosti a rizika 2 + 1 4 zk
1. 126PLCO Plánování a controlling 1 + 3 5 z,zk
1. 126PM01 Projektový management 1 3 + 3 7 z,zk
1. 126OCNE Oceňování nemovitostí 2 + 2 5 z,zk
1. 126BIMB BIM - Informační modelování budov 1 + 3 4 z,zk

Letní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
2. 126INZG Inženýring 2 + 2 5 z,zk
2. 126DISP Diplomový seminář 0 + 3 4 z
2. 126FAMG Facility management 1 + 3 4 z,zk
2. 126PM2 Projektový management 2 3 + 1 5 z,zk
2. 126BIMB BIM - Informační modelování budov 1 + 3 4 z,zk
2. 126KIST Kalkulace inženýrských staveb 2 + 2 5 z,zk

Volitelné předměty

Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
L 126YBM Bezpečnostní management 2 + 2 4 z,zk
L 126YCEM Construction Economics and Management 2 + 2 4 z,zk
L 126YCON Construction Contracting 2 + 2 4 z,zk
L 126YEMB Energetický management budov 2 + 2 4 z,zk