Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Projektový management a inženýring (Mgr.)

Studijní předměty

Magisterský obor P - Projektový management a inženýring

Zimní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
3. 126DPM Diplomová práce 0 + 24 30 z
1. 126FIMA Finanční management 3 + 2 5 z,zk
1. 126INZG Inženýring 2 + 2 5 z,zk
1. 126MJKP Management jakosti a rizika 2 + 1 4 zk
1. 126PM01 Projektový management 1 3 + 3 7 z,zk
1. 126OCNE Oceňování nemovitostí 2 + 2 5 z,zk
1. 126BIMB BIM - Informační modelování 1 + 3 4 z,zk

Letní semestr

Sem. Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
2. 126PLCO Plánování a controlling 1 + 3 5 z,zk
2. 126TMP Techniky a metody PM 0 + 3 3 z
2. 126DISP Diplomový seminář 0 + 3 4 z
2. 126DVP Development 1 + 1 2 z
2. 126FAMA Facility management 1 + 1 3 z,zk
2. 126PER Personalistika 1 + 2 3 z
2. 126PM02 Projektový management 2 2 + 3 6 z,zk
2. 126CONT Construction Contracting 2 + 1 3 z,zk
2. 126KIST Kalkulace inženýrských staveb 2 + 2 5 z,zk

Volitelné předměty

Kód Název — odkaz na detail předmětu Rozsah Kred. Z
L 126PRM3 Projektový managament 3 2 + 0 2 z
L 126YBM Bezpečnostní management 2 + 2 4 z,zk
L 126YCEM Construction Economics and Management 2 + 2 4 z,zk
L 126YCON Construction Contracting 2 + 2 4 z,zk
L 126YEMB Energetický management budov 2 + 2 4 z,zk
L 126YFTR Finanční trhy 1 + 1 2 z
L 126YHMG Hodnotový management 1 + 1 2 z
L 126YMIS Manažerské informanční systémy 0 + 2 2 z
L 126YPI Podpora inovací 1 + 1 2 z
L 126YREU Regionální integrace EU 1 + 1 2 z